شبکه های اجتماعی

شماره های تماس با پشتیبانی :

بازاریابی و فروش

09960018784
پشتیبانی از ساعت:
9:00 ال 21:00
همه روزه حتی روزهای تعطیل

پیگیری سفارشات

09029357003
پشتیبانی از ساعت:
9:00 ال 21:00
همه روزه حتی روزهای تعطیل

پشتیبانی فنی سایت

09029358003
پشتیبانی از ساعت:
9:00 ال 21:00
همه روزه حتی روزهای تعطیل

مدیریت و هماهنگی

09028910101
پشتیبانی از ساعت:
9:00 ال 14:00
همه روزه بجز روزهای تعطیل

سامانه پیامک ما :

سامانه پیامک دیجیتالز

سامانه پیامکی ما فقط " 10001010009999 " میباشد و ما هیچگونه سامانه پیامکی دیگری نداریم.

صندوق های پستی ما :

آدرس ما در شبکه های اجتماعی بین المللی :

Sochial-5

آدرس ما در شبکه های اجتماعی محلی ( داخل کشور ) :